Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skolebestyrelsen

Kort om skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen for Gandrup skole består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrådsrepræsentanter og 1 repræsentant fra lokalområdet.
Skolens leder er sekretariatsleder for skolebestyrelsen og deltager sammen med viceskoleleder og DUS-/indskolingsleder i skolebestyrelsesmøderne.

Skolebestyrelsens opgaver

  • fører tilsyn med skolens virksomhed.
  • fastsætter principper for skolens virksomhed.
  • godkender undervisningsmidler.
  • fastsætter ordensregler.
  • godkende skolens budget.
  • tager initiativ til udarbejdelse af skolens læseplaner.
  • indstiller om iværksættelse af forsøgs- og udviklingsarbejder.
  • afgiver udtalelse ved besættelse af leder- og lærerstillinger.
  • kan afgive udtalelser og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle skolespørgsmål.
  • skal endvidere afgive udtalelse om alle forelagte spørgsmål.

Skolebestyrelsesmøder

Skolebestyrelsen afholder omkring 10 ordinære møder om året. Herudover holdes et antal ekstraordinære møder efter behov.

Kontakt til skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen kontaktes ved henvendelse til formanden eller et af de andre medlemmer.