Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Indsatsområder

Elevinddragelse

Gandrup skole har fokus på elevinddragelse og medansvar. Der arbejdes med følgende konkrete tiltag: Legepatrulje, IT-patrulje, PLC-hjælpere og PR-korps. Derudover er der et aktivt elevråd, som bl.a. planlægger skolernes trivselsdag.

Holddannelse og variationsuger 

Der arbejdes med holddannelse på årgangene, så der er øget mulighed for undervisningsdifferentiering. I hvert skoleår planlægges der med 5 variationsuger, hvor de sædvanlige skemaer brydes op, og hvor der arbejdes med fagdage og temaer på tværs.

Trivsel/mobning

Hvert år bliver der lavet en anonym trivsels- og mobbeundersøgelse. For at vedligeholde trivselsarbejdet udarbejder skolens jævnligt nye tiltag for at vedligeholde trivselsarbejdet. Af faste trivselsfremmende tiltag kan nævnes: Udarbejdelse af klasseregler, venskabsklasser, fællessamling, hærværksbarometer.

Teknologiforståelse, Makerspace og LEGO Education Center 

På Gandrup Skole har vi fokus på teknologi og hvordan vi kan inddrage teknologien i undervisningen.  Vi har derfor valgt, at vi skal starte et projekt i indskolingen, hvor teknologiforståelse bliver en fast del, når der skal undervises i dansk, matematik, natur/teknologi, Billedkunst samt håndværk og design. 

På Gandrup Skole har vi skabt rum for et makerspacelokale. I makerspace kan man få eleverne til at udfolde deres innovative og kreative kompetencer. Dette samtidig med, at der arbejdes med den nyeste teknologi. I vores makerspace lokale har vi, 3D-printere, green screen, VR-briller, microbits, kodning og Lego education. 

Det komplette LEGO Education Center indeholder 3 læringssøjler: Mekanik, Energi og Robotter.

I LEGO Educations Center lærer eleverne en række af de centrale principper bag hverdagens teknologi og mekanik. De lærer om vedvarende energi, hvor de laver målrettede eksperimenter med generering og lagring. De arbejder med Robotter, hvor de får unikke muligheder for at arbejde med læring og integration af IT i en række projekter.

Som det ses giver LEC- undervisningssystemet en både bred og dybtgående introduktion til det naturvidenskabelige område. Læs mere på skolens hjemmeside under ”Lego Education Center”.

Læseindsats i indskolingen

På Gandrup Skole har vi sat fokus på, hvordan vi kan højne kvaliteten af læsning i indskolingen. Vi er gået med i nogle forsøg som skal forbedre læsningen. Vi har bl.a. uddannet en lærer i Alkalær, vi deltager i projekt differentieret læsning og vi har fokus på anvendelsen af kompenserende IT.