Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Antimobbestrategi

 

Principper til fremme af trivsel og forebyggelse af mobning samt elevfravær


På Gandrup Skole ønsker vi:

... at Gandrup skole er blandt de skoler, der har højest trivsel
... at man oplever at være en del af et fællesskab
... at Gandrup skole har en systematik omkring elevfravær

Tegn:

 • Ny klassedannelse
 • Fælles morgensamling for alle en gang om ugen 
 • At elevrådet arrangerer en trivselsdag hvert år.
 • Alle klasser har en venskabsklasse, hvor der laves mindst 4 fællesarrangementer i løbet af skoleåret.
 • Der laves en trivselsundersøgelse hvert år. Gandrup Skole har lavet en trivselsundersøgelse hvert år siden 2001. I alle klasser udarbejdes opfølgning dertil.
 • Der laves en UVM-undersøgelse hvert 3. år omkring det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø. Der udarbejdes opfølgning dertil.
 • Inddragelse af elevrådet
 • Når elever har bekymrende elevfravær tages der udgangspunkt i “Handlevejledning for bekymrende fravær” i Aalborg Kommune og skolens handleplan

 

... at alle børn, forældre, medarbejdere og ledelse deltager aktivt i trivselsarbejdet.
... at den forebyggende indsats mod mobning er en proces, der hele tiden er i gang i et samarbejde mellem børn, forældre, medarbejdere og ledelse.

Tegn:

 • Klassens/årgangens trivsel er et punkt på dagsordenen til forældremøderne
 • Trivselsrådene arrangerer trivselsarrangementer
 • Trivselsrådene afholder som udgangspunkt “den gode klasse-møder” mindst 2 gange om året
 • Der er trivselspersoner og inklusionsvejleder, som indgår i direkte interaktion med en enkelt elev eller grupper. Der gives vejledning og sparring til såvel kolleger som forældre
 • Der afholdes trivselsmøde hver uge på skolen, hvor trivselspersonerne, RC-koordinator, sundhedsplejersken, skolepsykolog, ledelsen og evt. inviterede lærere/pædagoger og forældre.
 • Materiale som fx: Dit liv på nettet bliver brugt aktivt i forhold til at håndtere digital mobning.
 • Medarbejderne har et kendskab til konflikthåndtering og håndtering af mobning. 
 • Elevernes trivsel sættes på dagsordenen på teammøderne, når det er relevant.
 • Gårdvagtsordningen er en vigtig forebyggende foranstaltning. Der skal være enighed om gårdvagtens opgaver, og denne skal være synlig.
 • Trivselsforumsmøder ca. 8 gange om året med trivselspersonerne, RC-koordinator, inklusionsvejleder, sundhedsplejersken, skolepsykolog, rådgiver fra Familiegruppen, landbetjent, klubmedarbejder, ledelsen og evt. inviterede lærere/pædagoger og forældre deltager.

 

… at der arbejdes på en fælles holdning til indsatsen mod mobning på skolen og i fritiden - både fysisk, psykisk og digitalt ved hjælp af redskaber til forebyggelse samt en beredskabsplan til brug i konkrete tilfælde af mobning.

Tegn: 

 • På forældremøderne drøftes fælles holdning til de digitale platforme i fritiden
 • Der arbejdes med læringsmateriale fra Aalborg Kommune vedr. netetik og sociale medier på 2., 4., 6. og 8. årgang
 • Ide: De ældste elever underviser yngre i at færdes fornuftigt på nettet. Erfaringen viser, at den bedste måde at lære børn om at færdes på nettet er, når børn underviser børn.
 • Obligatorisk alkoholseminar 6. årgang
 • Obligatorisk rusmiddelseminar 8. årgang

   

… at der arbejdes med en fælles forståelse af:

 • Hvad forstår vi ved trivsel?
 • Hvordan forstår vi en konflikt?
 • Hvad er drilleri?
 • Hvad er mobning?
   

Tegn:

 • Alle klasser snakker om de 4 ovenstående punkter og laver klasseregler hvert år i august. Der følges op på klassereglerne mindst 4 gange om året
 • Klassereglerne hænger i klasserne.
 • Forældrene orienteres om klassereglerne.